void преди 2 месеца
родител
ревизия
73763871f4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    public/manifest.webmanifest

+ 1
- 1
public/manifest.webmanifest Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@
13 13
    "type": "image/png"
14 14
   }
15 15
  ],
16
- "start_url": "./index.html",
16
+ "start_url": ".",
17 17
  "display": "standalone",
18 18
  "background_color": "#FFFFFF",
19 19
  "theme_color": "#FFFFFF"

Loading…
Отказ
Запис